Odvjentica Zrinka Prlić

Upravno pravo

  • pravno savjetovanje
  • zastupanje u upravnim postupcima
  • zastupanje u upravnim sporovima