Odvjentica Zrinka Prlić

Trgovačko pravo

Trgovačko pravo je skup pravnih pravila koja reguliraju subjekte trgovačkog prava (statusno trgovačko pravo ili pravo društava) i pravne poslove trgovačkog prava (ugovorno trgovačko pravo).

Trgovačko pravo u suvremenom smislu je grana prava koja se odnosi na prava i obveze proizašle iz isporuka robe i pružanja usluga, te na pravne ustanove koji unapređuju i omogućuju tijek trgovačkih poslova.

Našim klijentima pružamo pravnu podršku tijekom rada društva koja uključuje:

 • osnivanje društva
 • prestanak društva
 • sastav isprava i upis u sudski registar
 • sastav isprava i upis promjena društva u sudski registar
 • promjene u članstvu
 • promjene u upravljačkim tijelima
 • povećanje i smanjenje temeljnog kapitala
 • promjena djelatnosti trgovačkog društva
 • promjena sjedišta trgovačkog društva,
 • zastupanje u registarskim postupcima pred nadležnim tijelima
 • poduzimanje ostalih radnji vezanih za statusne promjene trgovačkih društava
 • savjetovanje vezano za pravne poslove trgovačkih društava (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo),
 • sastavljanje tužbi iz trgovačkih odnosa kao i ostalih podnesaka iz područja trgovačkog prava,
 • zastupanje u postupcima pred hrvatskim sudovima (Trgovački sud, Općinski sud, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Županijski sud, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske),
 • zastupanje u sporovima u nadležnosti trgovačkih sudova
 • sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova u sudskim postupcima,
 • sastavljanje različitih ugovora (ugovor o zajmu, ugovor o zakupu, ugovor o leasingu, ugovor o licenci)
 • izrada trgovačkih ugovora
 • savjetovanje i zastupanje kod pregovora i sklapanja poslova, analiza i tumačenje ugovora
 • naplata potraživanja