Odvjentica Zrinka Prlić

Odštetno pravo (naknada štete)

 • pripremanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete u mirnom izvansudskom postupku
 • zastupanje u sudskim postupcima naknade štete
 • zastupanje u postupcima protiv osiguravajućih društava
 • odštetna odgovornost i naknada štete po osnovi krivnje
 • odštetna odgovornost i naknada štete za drugoga
 • odštetna odgovornost i naknada štete poslodavca prema trećim osobama
 • odštetna odgovornost i naknada štete za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti
 • odštetna odgovornost i naknada štete za štete izazvane motornim vozilom
 • odgovornost za štetu trećima odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja motornog vozila, odgovornost prema trećoj osobi koja se prevozi motornim vozilom
 • odštetna odgovornost i naknada štete za neispravan proizvod
 • odštetna odgovornost i naknada štete više osoba za istu štetu
 • Solidarna odgovornost, regres isplatitelja
 • odštetna odgovornost i naknada štete iz radnog odnosa
 • odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu, solidarna odgovornost radnika, postupak utvrđivanja odgovornosti, regresna odgovornost radnika prema poslodavcu, smanjenje ili oslobođenje radnika od obveze naknade štete, odgovornost poslodavca prema radniku, odgovornost za štete pri dolasku na posao ili odlasku s posla i nastale u pauzi rada
 • odštetna odgovornost i naknada štete države RH za štetu
 • odštetna odgovornost i naknada štete za štetu zbog informacije objavljene u mediju
 • odgovornost nakladnika, oblici popravljanja štete
 • odštetna odgovornost i naknada štete zdravstvenih ustanova i radnika
 • Zastupanje u slučaju liječničke pogreške i pogreške drugih zdravstvenih radnika, odgovornost prema načelu krivnje, objektivna odgovornost
 • odštetna odgovornost i naknada štete za štetu u vezi s lovom i uzgojem divljači
 • zastupanje u postupcima naknade štete u slučaju smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja
 • Izgubljena zarada, troškovi liječenja i pogreba, prava osobe koju je poginuli uzdržavao,
 • naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
 • zastupanje u slučaju mobbinga