Odvjentica Zrinka Prlić

Obiteljsko pravo

Zastupanje u postupku razvoda braka
Zastupanje u postupku posredovanja
Zastupanje u postupku utvrđivanja majčinstva i očinstva
Zastupanje u postupku osporavanja majčinstva i očinstva
Zastupanje u postupku lišenja prava na roditeljsku skrb
Zastupanje u postupku djelomičnog ili potpunog lišenja /vraćanja poslovne sposobnosti
Zastupanje u postupku uzdržavanja bračnih i izvanbračnih drugova
Zastupanje u postupku uzdržavanja djece (alimentacije)
Zastupanje u postupku radi odlučivanja sa kojim roditeljem će dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i o mjerama za zaštitu prava i dobrobit djeteta
Zastupanje u postupku radi odlučivanja o susretima i druženju djeteta s roditeljem sa kojim ne živi
Sastav predbračnih i bračnih ugovora
Zastupanje u postupku podjele bračne imovine